Turistika

Rajhradské putování

1. Benediktinské opatství

Barokní komplex benediktinského kláštera v Rajhradě je místem nejstaršího kláštera na Moravě, který náleží k nejstarším moravským církevním institucím. Olomoucké biskupství bylo obnoveno v roce 1063, tedy 15 let po založení tohoto kláštera v roce 1048. Návštěvníka omráčí barokní nádhera vyprojektovaná v roce 1718 slavným architektem Janem Santinim Aichlem, která se stavěla postupně v letech 1722 až 1840. V 18. a 19. století proslul klášter svou knihovnou a vědeckou činností vzdělaných benediktinů, například Bonaventury Pitra, Řehoře Volného, Bedy Dudíka a Mauruse Kintera.

2. Torzo staré pily

V romantickém prostřední dvou mlýnských náhonů naleznete na cestě do rajhradské bažantnice torzo staré vodní pily, která zde byla již v roce 1639. Dokládá to dochovaný inventář o jejím zařízení. Pila, která měla jedno hnací kolo na horní vodu, byla benediktiny pečlivě udržovaná, vždyť stávala mezi horním a dolním klášterním lesem. Desky a trámy se zde řezaly až do roku 1919, kdy byla zrušena.

3. Rajhradský mlýn „Strumen“

Mezi klášterem a městem stojí majestátně starý rajhradský mlýn, který se v nepotvrzených pramenech objevuje již k roku 1092, ovšem určitě v roce 1340, kdy se v listině probošta Vítka jmenuje mlynář Martin na mlýně Strumen. Mlýn byl po celá staletí benediktiny rozšiřován a zvětšován až do dnešní podoby. V 19. století měl mlýn osm hnacích kol na spodní vodu. Od minulého století slouží jako malá vodní elektrárna.

4. Pitrův most

Nejspíše od poloviny 11. století spojoval Rajhrad a benediktýnský klášter dřevěný most s mýtem. Za probošta Pitra byl roku 1760 postaven kamenný most, který slouží dodnes. Stavbu se třemi pilíři a ledolamy vídeňského inženýra Josefa Aneise zdobilo pět soch světců a kamenný kříž vídeňského sochaře Nösmanna. Sochy a kříž dnes lemují cestu ve vstupním nádvoří kláštera.

5. Památky na Městečku a sochy T. G. Masaryka

Kamenná kašna z 18. století byla koupena od města Brna po jeho požáru v roce 1868. Na jejím místě původně stával pranýř a od roku 1795 první kašna s dřevěným vodovodem, který byl v letech 1892 až 1896 vyměněn za železný. Na místě barokní sochy sv. Floriána býval vstup do velkého obecního sklepa, který je dnes zasypán. V horní části náměstí před radnicí stávala socha TGM, která nepřežila dějinné zvraty. Soše TGM v nadživotní velikosti od akademického sochaře Hořavy u Základní školy TGM na Matlašce se to jako zázrakem podařilo.

6. Farní kostel Povýšení sv. Kříže

V roce 1330 byla v obci postavena modlitebna Povýšení sv. Kříže, aby se věřící mohli i v době záplav účastnit bohoslužeb. Stavba byla zvětšena v roce 1683 proboštem Arletem a v roce 1766 barokně přestavěna proboštem Konrádem. Na farní byl kostel povýšen v roce 1767. Na hřbitově u východní strany kostela je pomník zemřelým benediktinům, kde jsou pochovaní také opati a významní vědci, jako například dr. Beda Dudík, dr. Řehoř Volný, dr. Pavel Vychodil a mnozí další.

7. Klášter sester Těšitelek BSJ

V západní části Rajhradu je rozsáhlý komplex kláštera sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, který byl postaven v letech 1924 až 1929. Kongregaci zřídila Marie Rosa Vůjtěchová v roce 1915. O dramatických osudech kongregace se dočtete na informační tabuli na klášterní zdi u vchodu do kostela. V areálu kláštera sídlí Hospic sv. Josefa a Domov Matky Rosy pro seniory.

8. Nádraží a první jízda vlakem v roce 1838

Bronzová deska na nádraží připomíná, že mezi Rajhradem a Brnem začal v roce 1838 jezdit první pravidený vlak na území Českých zemí. Dráha proťala obec doslova jejím středem. První zkušební jízdu z Rajhradu do Brna provedla lokomotiva Moravia 11. listopadu 1838 a 15. prosince se slavnostně zahájila pravidelná doprava Brno–Rajhrad. Až 7. července 1839 byl zprovozněn celý úsek z Vídně do Brna.

9. Památník generála Kozyra

Na jižním konci Rajhradu je památník na tragickou událost z konce 2. světové války. Před dnešní střední zemědělskou školou byl zastřelen 23. dubna 1945 gardový generálmajor Rudé armády Maxim Jevsejevič Kozyr. Jeho vozidlo bylo omylem navedeno do oblasti ještě obsazené německými jednotkami. Tento tragický omyl zaplatila životem celá osádka auta. Velvyslanectví Ruské federativní republiky přiřadilo v roce 2008 toto místo k nejvýznamnějším památníkům druhé světové války na území České republiky.

10. Klášterní sýpka

Klášterní kontribučenská sýpka, postavená na přelomu 18. a 19. století, je v Rajhradicích nepřehlédnutelnou monumentální stavbou. Tato mohutná budova je s oblibou znázorňována na mnohých obrazech a grafických listech v pozadí vedut benediktinského kláštera. Sýpka sloužila k uskladnění obilí z celého klášterního panství. Patentem z roku 1788 tak musel činit každý poddaný, který měl ornou půdu, a v množství jednoroční letní i zimní setby na tři roky. Klášterní vrchnostenská sýpka byla postavena v bezpečné vzdálenosti od Rajhradic, aby nebyla ohrožena případným požárem.

11. Kaple sv. Scholastiky

Kaple sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta z Nursie, byla postavena v roce 1897. Nad oltářem je obraz světice, namalovaný Janem Jiřím Etgensem a darovaný kapli opatem Korčianem, kterým byla kaple 25. července 1898 vysvěcena.

12. Loučská zvonice

Na rozlehlé návsi do roku 1951 samostatné obce Loučka stojí malebná zvonice od roku 1848. Byla tehdy postavena na místě původní dřevěné zvoničky.

14. Filiální kostel sv. Karla Boromejského

Nepřehlédnutelnou dominantou obce je filiální kostel sv. Karla Boromejského, který stojí na místě původní kapličky zřízené proboštem rajhradského kláštera Celestinem Arletem na konci 17. století. Arlet ji vystavěl jako poděkování za ušetření místních obyvatel před epidemií moru, která řádila na Moravě v letech 1675 až 1676. Po požáru v roce 1769 byla na jejím místě postavena v roce 1772 větší kaple a v letech 1868 až 1869 byl vystavěn kostel v dnešní podobě. O stavbu se nejvíce zasloužil P. Vojtěch Slouk, rajhradský benediktin a tehdy opatovický kaplan. Ten je také autorem obrazu sv. Karla Boromejského za hlavním oltářem a obrazu sv. Barbory. Kostel je jednolodní, 30 m dlouhý a 11,4 m široký. Z původní kaple zdobí kostel socha sv. Rosalie. Věžní hodiny pocházejí z bývalého konventu Dominikánek na Starém Brně.

15. Hřbitůvek

Pozoruhodnou pamětihodností je miniaturní čtvercový hřbitůvek z roku 1865, který je dnes uprostřed obce a místními je nebývale opečováván. V mikroregionu mimo Rajhrad a Opatovice jiné hřbitovy nejsou.

16. Smírčí kameny

Návštěvníku obce by neměly uniknout dva nevšední smírčí kameny z 1. poloviny 17. století. Podle pověsti připomínají tyto kameny souboj tří duelantů, kteří se stříleli pro nevěrnou lásku a všichni zahynuli. Původně tři mohutné otesané balvany označovaly patrně místo jejich soubojového postavení.

17. Štátule

Další vzpomínkou na nešťastnou událost je tzv. Štátule, kamenná připomínka zastřelení klášterního myslivce Josefa Soukala pytlákem v roce 1830.

18. Kaple sv. Václava

Na vyvýšené části návsi stojí od roku 1840 Kaple sv. Václava. V roce 1848 byla kaple zvětšena do dnešní podoby a od toho roku se zde na svátek sv. Václava slouží mše svatá.

19. Pomník padlým vojákům

Společným hrobem šedesáti dvou vojáků Rudé armády je v centru obce pomník padlým rudoarmějcům. Jednou za dvě léta se zde konají vzpomínkové akce na tragické dny bojů o Holasice v roce 1945. Oslav se účastní v dobových uniformách a s historickou vojenskou technikou členové vojenských historických spolků z Brna a Brněnska.

20. Kamenný kříž

U mostku přes železnici stojí Kamenný kříž z roku 1810, který býval vedle zrušeného hřbitova, zřízeného za epidemie cholery v roce 1831. V roce 1838 byl hřbitov odstraněn při stavbě železnice.

21. Přírodní tůň Ludmila

Torzo původního mokřadu v nivě řeky Svratky. Probíhá regenerace této lokality, která je velmi prospěšná pro rostlinná a živočišná společenstva, především chráněné druhy obojživelníků.

22. Zvonice

Výraznou místní pamětihodností je zvonice na návsi z roku 1857. Ve zvonici je obraz Navštívení Panny Marie, který namaloval rajhradský benediktin Vojtěch Slouk. Obraz byl Popovickým darován roku 1868 za pomoc při stavbě opatovického kostela.

23. Kamenný kříž

Kamenný kříž s malou ohradou, který je dnes v západní části obce u rozcestí, pochází patrně z roku 1697, protože toto datum je ukryto v latinském textu. Z druhé strany je ovšem nápis o postavení kříže z roku 1802.

24. Pomník padlým v 1. světové válce

Tento pomník je nejstarším v celém mikroregionu. Byl posvěcen opatem Prokopem Šupem v říjnu roku 1920.

25. Rybníček

Rybníček s rybářskou baštou pro účely rybolovu, který v roce 2008 prošel generální úpravou. Druhý nově založený vodní a mokřadní biotop se nachází před vstupem do rajhradské bažantnice.Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.