Informace

Informace o projektu - ve?ejnoprávní informace


Tento projekt vznikl díky prost?edk?m Regionálního opera?ního programu NUTS 2 Jihovýchod pro podporu cestovního ruchu v Mikroregionu Rajhradsko, 2008.

 • ?lenové svazku

  m?sto Rajhrad

  obec Rajhradice

  obec Opatovice

  obec Holasice

  obec Popovice

  o Smlouva o p?id?lení dotace

  o Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rajhradsko

  o P?íru?ka pro ?adatele a p?íjemce ROP • Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.