Informace

U?ite?né informace
KDE RELAXOVAT?

Studio RELAX

Michaela Langová
Masarykova 42, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 777 852 700
Otev?eno: Po–Pá 8.00–18.00
So 8.00–11.00 (na objednání)
www.relaxrajhrad.estranky.cz
Solárium, kade?nictví, masá?e, manikúra, kosmetika, pedikúra, ob?erstvení.

RODINNÁ SAUNA

Popovice 2, , 664 61
Otev?eno: ka?doro?n? od 1.11.–31.3.
Objednávky na tel. ?. +420 737 305 423

MUZEA A GALERIE


UM?LECKÉ KOVÁ?STVÍ
MITTNER

U zvonice 375, 664 64 Rajhradice
Tel.: +420 547 229 829, +420 608 107 107
www: mittner.cz
Kovárna ve stylu staré usedlosti s malým ková?ským muzeem.

Galerie FOLKART

Rajhradice ?. 294, 664 64 Rajhradice
Tel. +420 604 354 550 (na objednání)
V galerie m??ete vid?t díla Jaroslava a Radka Bunckových.

LÉKA?SKÁ POMOC

Rychlá léka?ská pomoc: 155
Léka?skou pomoc v nouzi pro turisty
rádi zabezpe?í v pracovní dny léka?i
p?sobící na zdravotním st?edisku v centru
Rajhradu.

MUDr. ©tork Josef

tel. +420 547 232 107, +420 547 230 044

MUDr. Hana Jaro?ová

tel. +420 547 229 572
V mimo?ádné nouzi lze po?ádat
o první pomoc léka?e slou?ící stálou
léka?skou slu?bu v Dom? lé?by bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhrad?,
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad,
který ov?em nesmí opustit areál lé?ebny.
Tel. +420 547 232 225.

POLICIE

Tís?ové volání: 158
Policie ?R – Obvodní odd?lení Rajhrad
©tefánikova 109, 664 61 Rajhrad
Tel: +420 547 232 193
Fax: +420 974 626 443
E-mail: boooprajhr@mvcr.cz
www.policie.cz

SERVIS PRO CYKLISTY


CYKLOSPORT – Ji?í Mina?ík

Masarykova 735, 664 61 RAJHRAD
Tel.: +420 547 230 088, +420 728 582 379
Fax: +420 547 232 521
E-mail: jir.minarik@tiscali.cz
www.jirminarik.cz
Otev?eno: Po–Pá 9.00–18.00
So 8.00–11.30
SERVIS PRO ?IDI?E

PNEUSERVIS – Milo? Dolej?

+ prodej náhradních díl?
Masarykova 101, 664 61 RAJHRAD
Tel.: +420 547 229 523, +420 603 044 205
Otev?eno: Po–Pá 9.00–18.00
O víkendu v p?ípad? nouze volat na mobilní telefon.

AUTOOPRAVNA – Vojt?ch Polák

Syrovická 619, 664 61 RAJHRAD
V p?ípad? nouze volat mimo sobotu
na ?íslo +420 602 522 431

AUTODÍLNA – Lud?k Schovanec

Malé dráhy 47, 664 61 OPATOVICE
Tel.: +420 602 786 232 (volat kdykoliv)

AUTOOPRAVNA – Petr Havlík

Popovice 72, 664 61 POPOVICE
Tel.: +420 606 151 479

PEN?®NÍ ÚSTAVY

?ESKÁ SPO?ITELNA a.s., pobo?ka Rajhrad

Masarykova 544, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 067
www.csas.cz
Otev?eno:
Po 9.00–12.30 13.30–17.00
Út 9.00–12.30
St 9.00–12.30 13.30–17.00
?t 9.00–12.30 13.30–16.00
Pá 9.00–12.30 13.30–15.00
+ BANKOMAT ?S

?ESKÁ PO©TA, s.p., Rajhrad

Masarykova 88, 664 61 Rajhrad
Tel: +420 547 230 047
Zelená linka: +420 800 104 410
www.cpost.cz
Otev?eno:
Po–Pá 08.00–12.00
13.00–17.00


INSTITUCE


BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ Rajhrad

Klá?ter 1, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 027
E-mail: benediktini@volny.cz
www.rajhrad.cz/benediktini

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAV?

Klá?ter 1, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 229 136, +420 547 229 126
E-mail: pamatnik.rajhrad@quick.cz
www.muzeumbrnenska.cz/rajhrad.htm
Otev?eno mimo pond?lí:
kv?ten–zá?í 9.00–17.00
?íjen–duben 9.00–16.00

KLÁ©TER SESTER T?©ITELEK BSJ Rajhrad

Odbojá?? 324, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 075, +420 547 232 535
web.quick.cz/tesitelky

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV Brno-venkov

Klá?ter 81, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 425 711
www.mza.czServer je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.