POPOVICE

Obec POPOVICEPopovice byly darovány v roce 1048 knížetem Břetislavem I. břevnovským benediktinům pro zřízení kláštera v Rajhradě. Název obce, který vznikl pojmenováním lidí, jejichž ves náležela popovi, tedy Popovici, jsou dokladem nejstaršího slovanského osídlení na Moravě. Staří Slované převzali slovo pop ve významu nižšího kněze přímo z řečtiny. Jako by se nyní z oparu dávnověku vynořily siluety postav učených řeckých věrozvěstů Cyrila a Metoděje... Ovšem osídlení Popovic člověkem je mnohem starší. V trati U Chebzů byly nalezeny například pazourkové nástroje, kamenné sekyry, různé neolitické střepy a nádoby, na Nívkách dokonce kosterní pozůstatky s náhrdelníkem s perlami z pálené hlíny s malovanými modrými oky z období mladší doby kamenné 4500–2000 let před Kristem.

Od raného středověku náležela obec po celá staletí nedalekému benediktinskému klášteru v Rajhradě. První ověřená písemná zmínka o Popovicích se objevuje v roce 1406, kdy zde již stával panský dvůr. Řinčení zbraní a ržání deseti tisíce koní v roce 1683 děsilo popovické obyvatele z nedalekého mohutného tábořiště vojska polského krále Jana Soběského, které zde leželo před odchodem do bojů o záchranu Vídně před Turky. V roce 1914 byla v Popovicích zřízena železniční zastávka, po Rajhradu podnes druhá v mikroregionu. Tuto zastávku používají mimo místních hlavně turisté, kteří příjemnou pěší cestou skrze Popovice a Rajhradskou bažantnici přijdou přímo k benediktinskému klášteru u Rajhradu. Jistě není bez zajímavosti, že ještě ve dvacátých letech chodili místní i běžně v typických popovických krojích, které jsou v současnosti používány při obecních slavnostech a zvláště tradičních krojovaných hodových zábavách.

S asi dvě stě padesáti obyvateli a rozlohou 262 hektary jsou Popovice nejmenší obcí mikroregionu. Svou malebností a čistotou předčí ovšem všechny ostatní. Silnice, která vede do Popovic, dál nepokračuje, takže je zde minimální provoz. Popovičtí mají mnoho společenských aktivit: pořádají dětské dny, maškarní bály, tradiční rybářské závody, ostatky, pálení čarodějnic, veřejné domácí zabíjačky a krojované hodové zábavy. Agilní Sportovní klub Popovice organizuje tenisové turnaje s názvem „Strmeňský kanár“, tradiční turnaj v nohejbale, turnaje ve stolním tenisu či závody v házení šipkami. Popovice u Rajhradu jsou prastarou obcí s moderní přítomností.

Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.