OPATOVICE

Obec OPATOVICEObec Opatovice má prastarou historii. Vždyť v jejím katastru žili lidé již v dobách mladší doby kamenné, bronzové, železné a samozřejmě také v období praslovanském, o čemž svědčí mnohé archeologické nálezy! Od poloviny 11. století jsou dějiny Opatovic na rovných 800 let nedílně spjaty s nedalekým benediktinským klášterem v Rajhradě. Již v roce 1405 měla církevní vrchnost ve vsi hospodářský dvůr. Místní jméno Opatovice vzniklo z původního pojmenování místních „Opatovici“ tedy lidé opatovi. Takto byly nazývány vsi, které náležely klášterní vrchnosti a byly dány k užívání opatovi. Nejstarší ověřená listina o vsi je z roku 1349, kde je jmenována „de Opatowicz“.

Obec Opatovice leží v kouzelné rovinaté krajině, jihovýchodně od Rajhradu. Má úchvatné výhledy z klikatících se cest k Rajhradicím a Blučině, přes úrodná pole, sady a zahrady, na benediktinský klášter v Rajhradě. Proto není náhodou, že obcí vede cyklistická trasa Brno–Vídeň. Můžete se procházet po dlouhé hrázi, lemující koryto potoka Dunávky. Na výletníky, nejlépe cyklorodiny s malými dětmi či seniory, čekají odpočívadla, v obci příjemná restaurace se zahrádkou a také dva rybníky, u kterých se pravidelně pořádají rybářské závody. Z Opatovic je to co by kamenem dohodil k blučinskému krytému bazénu a koupališti.

František Hořava

Významným rodákem obce je akademický sochař a malíř František Hořava (1906–1974), jehož díla zdobí galerie, veřejné i soukromé sbírky v České republice i v zahraničí. Hořavou vytvořená socha prvního prezidenta republiky v nadživotní velikosti stojí například u Základní školy TGM v Rajhradě.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.