RAJHRADICE

Obec RAJHRADICERajhradice jsou výjimečné svým pravěkým osídlením. Zajímavé jsou například archeologické nálezy z doby železné, která zde po sobě zanechala pozůstatky horákovské kultury. Přítomnost Římanů na území Rajhradic v neklidné době markomanských válek dokazují zase archeologické objevy v okolí bývalé klášterní sýpky. Prastaré je i jméno obce, znamená totiž ves lidí přišlých z Rajhradu – Rajhradici. Vesnice Rajhradice a Loučka, které splynuly v roce 1951 v jednu obec, jsou obě jmenovány v Břetislavově listině z roku 1048. Tehdy byly darovány nově zřízenému klášteru v Rajhradě, ale příjmy z hospod obou vsí byly určeny benediktinům v Břevnově. Rajhradice i Loučka se staly na celá staletí klášterními poddanskými vesnicemi. Nejstarší ověřená zmínka o Rajhradicích v archivních pramenech je z roku 1292 a o Loučce z roku 1349. Od počátku 15. století zde býval významný klášterní hospodářský dvůr a od 17. století měla obec svobodný dvůr a svobodnou radnici. Rajhradice proslavil po celé republice hudebník Vlasta Redl písní „A te Rehradice“. Skladba vznikla na motivy lidové písně zaznamenané Františkem Sušilem, který ji zařadil v roce 1835 do své první sbírky.


Počtem obyvatel jsou Rajhradice po městu Rajhradu druhou největší obcí mikroregionu – trvalý pobyt tu má na 1200 lidí. Místní se organizují v mnoha aktivních spolcích, jako například v Mysliveckém sdružení Svratka, Tělovýchovné jednotě Rajhradice, Občanském sdružení Rajhradická pohoda a například Včelařské stanici Rajhradice. V Rajhradicích se udržují lidové zvyky snad nejlépe z obcí mikroregionu. Děvčata na smrtnou neděli vynášejí Moranu, chlapci celou vesnici ozvučí velikonočním hrkáním, když „uletí zvony do Říma“, a následuje pravý nefalšovaný vesnický velikonoční mrskut, neboli pomlázka. Slaví se zde pravidelně Stanislavské a Babské hody a hody sv. Scholastiky. Rajhradice se postupně stávají moderní vesnicí s velkým potencionálem. Ve východní části obce se křižují dvě dálkové cyklistické trasy, tzv. Jantarová stezka a stezka Jihlava - Český Těšín..
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.