Tradice

Rajhradsko a jeho tradice
Rajhradsko se může pochlubit kromě mnohých přírodních krás a zajímavostí i bohatým kulturním životem. Rajhradsko je na severním okraji typicky jihomoravské folklorní oblasti. Ve všech obcích mikroregionu se pravidelně pořádají krojované hodové slavnosti se vším, co k tomu náleží. Hodová chasa dlouho dopředu nacvičuje lidové tance a zvláště hodovou besedu, která bývá vyvrcholením slavností. Stavění máje, zvaní místních dům od domu, převzetí hodového práva od starosty obce, samotná zábava, nedělní mše, hodový průvod a jiné lidové zvyklosti může návštěvník zažít každým rokem v Rajhradě v září na svátek Povýšení svatého Kříže, v Rajhradicích na sv. Školastiku a v její části Loučka na sv. Stanislava. V Opatovicích jsou hody na sv. Karla, v Holasicích bývají koncem září Václavské hody a v Popovicích listopadové Martinské hody. V Rajhradě se také pravidelně pořádá Petropavelská pouť - vždy nejbližší víkend svátku sv. Petra a Pavla.

Můžete navštívit i koncerty a výstavy, které jsou pravidelně pořádány v Benediktinském opatství v Rajhradě a v dalších institucích, sídlících v jeho areálu: v Památníku písemnictví na Moravě, Farním centru v Rajhradě a Státním okresním archivu Brno-venkov. Ale i v ostatních obcích probíhají mnohé kulturní a sportovní akce, například tenisové turnaje, rybářské závody, fotbalové zápasy, akce pro děti, motorkářské sjezdy, venkovské bály a maškarní plesy. V obcích jsou sportoviště, fotbalová hřiště a tenisové kurty, které se v zimě mění na veřejná kluziště.

Velmi atraktivní a bohatě diváky navštěvovaná bývá rekonstrukce historické bitvy z období třicetileté války, kterou za benediktinským klášterem jednou za dvě léta pořádá Moravská šermířská skupina Asmodeus.

Rajhradská bažantnice se každým rokem v sobotu po Mezinárodním dni dětí promění v pravý nefalšovaný Pohádkový les. Úspěšné Pohádkové lesy pořádá již řadu let Občanské sdružení Kalamajka ve spolupráci se Školním klubem při ZŠ TGM Rajhrad.
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.