Restaurace, kavárny, vinárny, občerstvení

Úvod


Vítejte

Vítejte

Vítejte v mikroregionu Rajhradsko
„Kdo nepoznal Rajhradsko, nepoznal jižní Moravu“.

Tímto jednoduchým ale výstižným sloganem Vám, milí návštěvníci, chceme napovědět, že Rajhradsko je jedinečnou kulturně historickou a přírodní lokalitou. Než Vám prozradíme jeho taje a kouzla, seznamte se s několika základními údaji.

Svazek obcí Mikroregionu Rajhradsko se rozkládá 12 kilometrů jižně od města Brna v nivě řeky Svratky, kde tvoří celistvé seskupení pěti obcí. Vznikl 16. prosince 2003, nejprve jako sdružení obcí Rajhradu, Opatovic a Popovic, a v roce 2007 se připojily sousedící obce Holasice a Rajhradice. V současnosti má mikroregion přibližně 6200 obyvatel a rozlohu 27 km2. Hustota zalidnění s 225 obyvateli na 1 km2 značně převyšuje republikové průměry.

Mikroregion Rajhradsko leží na pomezí Bobravské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu. Jeho území je z větší části pokryto zemědělskými plochami. Severní část Rajhradska je zalesněna rozložitou bažantnicí, a menší lesní útvary v podobě hájů a porostů jsou okolo vodních toků po celém jeho území.

Mikroregion je protkán hustou sítí značených i neznačených cyklotras, které jsou příjemné zvláště pro rodiny s malými dětmi a pro seniory. Ti mohou obdivovat nejen vyhlášené architektonické památky, ale také významné krajinné prvky, jako například holasickou tůň Ludmila, rajhradský mlýnský náhon, staré koryto řeky Svratky, pozůstatky nivního lesa, rybníčky v Opatovicích a Svrateckou hráz v Popovicích.

Nejvýznamější kulturní události, jako například koncerty a výstavy, jsou pravidelně pořádány v Benediktinském opatství v Rajhradě a v dalších institucích, sídlících v jeho areálu, jako například v Památníku písemnictví na Moravě, Farním centru v Rajhradě a Státním okresním archivu Brno-venkov. Ale i v ostatních obcích probíhají mnohé kulturní a sportovní akce, jako například tenisové turnaje, rybářské závody, fotbalové zápasy, akce pro děti, motorkářské sjezdy, venkovské bály a maškarní plesy. V obcích jsou sportoviště, fotbalová hřiště a tenisové kurty, které se v zimě mění na veřejná kluziště.

Nejvýznamnější cyklotrasa, která mikroregion protíná od severu k jihu, je cyklostezka Greenways č. 4 Brno – Vídeň (přes Rajhradice a Opatovice), která je napojená na moravské vinařské stezky. Dalšími jsou například stezka č. 404 Slavkov – Moravský Krumlov (přes Rajhradice a Rajhrad) a č. 5172 Židlochovice – Moravský Krumlov (přes Holasice).

Milí přátelé, neváhejte a přijeďte!
Server je vytvořen prostřednictvím redakčního systému. Webové zpracování a basic.