6. Farní kostel Povýšení sv. Kříže

V roce 1330 byla v obci postavena modlitebna Povýšení sv. Kříže, aby se věřící mohli i v době záplav účastnit bohoslužeb. Stavba byla zvětšena v roce 1683 proboštem Arletem a v roce 1766 barokně přestavěna proboštem Konrádem. Na farní byl kostel povýšen v roce 1767. Na hřbitově u východní strany kostela je pomník zemřelým benediktinům, kde jsou pochovaní také opati a významní vědci, jako například dr. Beda Dudík, dr. Řehoř Volný, dr. Pavel Vychodil a mnozí další.