25. Rybníček

Rybníček s rybářskou baštou pro účely rybolovu, který v roce 2008 prošel generální úpravou. Druhý nově založený vodní a mokřadní biotop se nachází před vstupem do rajhradské bažantnice.