23. Kamenný kříž

Kamenný kříž s malou ohradou, který je dnes v západní části obce u rozcestí, pochází patrně z roku 1697, protože toto datum je ukryto v latinském textu. Z druhé strany je ovšem nápis o postavení kříže z roku 1802.