20. Kamenný kříž

U mostku přes železnici stojí Kamenný kříž z roku 1810, který býval vedle zrušeného hřbitova, zřízeného za epidemie cholery v roce 1831. V roce 1838 byl hřbitov odstraněn při stavbě železnice.