2. Torzo staré pily

V romantickém prostřední dvou mlýnských náhonů naleznete na cestě do rajhradské bažantnice torzo staré vodní pily, která zde byla již v roce 1639. Dokládá to dochovaný inventář o jejím zařízení. Pila, která měla jedno hnací kolo na horní vodu, byla benediktiny pečlivě udržovaná, vždyť stávala mezi horním a dolním klášterním lesem. Desky a trámy se zde řezaly až do roku 1919, kdy byla zrušena.