18. Kaple sv. Václava

Na vyvýšené části návsi stojí od roku 1840 Kaple sv. Václava. V roce 1848 byla kaple zvětšena do dnešní podoby a od toho roku se zde na svátek sv. Václava slouží mše svatá.