13. Svratecká hráz

Říční hráz z roku 1848, která usměrňuje nové koryto řeky Svratky.