11. Kaple sv. Scholastiky

Kaple sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta z Nursie, byla postavena v roce 1897. Nad oltářem je obraz světice, namalovaný Janem Jiřím Etgensem a darovaný kapli opatem Korčianem, kterým byla kaple 25. července 1898 vysvěcena.