10. Klášterní sýpka

Klášterní kontribučenská sýpka, postavená na přelomu 18. a 19. století, je v Rajhradicích nepřehlédnutelnou monumentální stavbou. Tato mohutná budova je s oblibou znázorňována na mnohých obrazech a grafických listech v pozadí vedut benediktinského kláštera. Sýpka sloužila k uskladnění obilí z celého klášterního panství. Patentem z roku 1788 tak musel činit každý poddaný, který měl ornou půdu, a v množství jednoroční letní i zimní setby na tři roky. Klášterní vrchnostenská sýpka byla postavena v bezpečné vzdálenosti od Rajhradic, aby nebyla ohrožena případným požárem.