1. Benediktinské opatství

Barokní komplex benediktinského kláštera v Rajhradě je místem nejstaršího kláštera na Moravě, který náleží k nejstarším moravským církevním institucím. Olomoucké biskupství bylo obnoveno v roce 1063, tedy 15 let po založení tohoto kláštera v roce 1048. Návštěvníka omráčí barokní nádhera vyprojektovaná v roce 1718 slavným architektem Janem Santinim Aichlem, která se stavěla postupně v letech 1722 až 1840. V 18. a 19. století proslul klášter svou knihovnou a vědeckou činností vzdělaných benediktinů, například Bonaventury Pitra, Řehoře Volného, Bedy Dudíka a Mauruse Kintera.